Maataso Oy tarjoaa teiden kunnossapitopalvelut

Ota yhteyttä

Tien käyttäminen myös kuluttaa väistämättä tienpintaa. Sorateiden pinnan kunnossapito jakautuu huoltoon ja korjaukseen. Huoltotoimenpiteitä ovat tien tasaus, muokkaus ja pölynsidonta.

Tien hoitoon liittyy pintakerroksen muokkaus, pintakivien poisto ja pintasoran lisäys. Palvelemme yksityisten teiden omistajia, tieosuuskuntia sekä kuntia ja valtiota. Hoidamme myös sorakentät ja -alueet.

Palveluihimme kuuluvat:

  • Kunnostushöyläykset

  • Kivenpoistot

  • Sepelöinnit

  • Suolaukset

  • Talvikausina auraus ja hiekoitus.

Ota yhteyttä

Kunnostushöyläys

Säännöllinen käyttö kuluttaa tienpintaa ja sorateiden pintakerros valuu tienreunoille ja lopulta ojiin. Höyläyksellä poistetaan reunapalteet ja valunut sora-aines palautetaan tien keskelle. Höyläyksellä myös muotoillaan tien kaltevuutta, joka olennaisesti vaikuttaa esimerkiksi sadeveden valumiseen pois ajoväyliltä.

Tutustu kuvagalleriaamme

Sepelöinti

Höyläyksen jälkeen tielle tai kentälle ajetaan tarvittava määrä sora-, kallio-, tai moreenimursketta. Soran lisäyksellä on suuri merkitys tien käyttömukavuuteen ja ajoturvallisuuteen.

Talvikunnossapito

Auraamme ja hiekoitamme tarvittaessa Kaarinan ja lähialueiden tieosuuksia.

Suolaus

Soratiet pölyävät herkästi ja pölyäminen aiheuttaa haittoja tienkäyttäjille. Lisääntynyt pöly haittaa näkyvyyttä tiellä ajettaessa, heikentäen ajoturvallisuutta. Pöly myös kulkeutuu herkästi lähirakennuksiin liaten ne sisältä ja ulkoa.

Soratien pölyäminen tarkoittaa myös hoitokustannusten nousua. Tiestä pölyävä aines on sideainetta, jonka väheneminen tekee sorakerroksesta irtonaisen ja näin ollen höyläyksen ja soran lisäyksen tarve kasvaa. 

Säännöllisesti ja varsinkin talvikauden jälkeen teiden suolaus sitoo sideaineen soraan pitäen tien hyväkuntoisena ja miellyttävänä käyttää. Suolaus sopii myös kentille, joissa pölyhaitta on ilmeinen.

Ota yhteyttä