Maataso Oy tarjoaa kunnossapitopalvelut teille

Tien käyttäminen myös kuluttaa väistämättä tienpintaa. Sorateiden pinnan kunnossapito jakautuu huoltoon ja korjaukseen. Huoltotoimenpiteitä ovat tien tasaus, muokkaus ja pölynsidonta. Tien hoitoon liittyy pintakerroksen muokkaus, pintakivien poisto ja pintasoran lisäys.

Palvelemme yksityisten teiden omistajia, tieosuuskuntia, sekä kuntia ja valtiota. Hoidamme myös sorakentät ja -alueet.

Palveluihimme kuuluu

  • Kunnostushöyläykset
  • Kivenpoistot
  • Sepelöinnit
  • Suolaukset
  • Talvikausina auraus ja hiekoitus

Kunnostushöyläys

Säännöllinen käyttö kuluttaa tienpintaa ja sorateiden pintakerros valuu tienreunoille ja lopulta ojiin. Höyläyksella poistetaan reunapalteet ja valunut sora-aines palautetaan tien keskelle. Höyläyksellä myös muotoillaan tien kaltetuutta, joka olennaisesti vaikuttaa esimerkiksi sadeveden valumiseen pois ajoväyliltä.

Sepelöinti

Höyläyksen jälkeen tielle tai kentälle ajetaan tarvittava määrä sora-, kallio-, tai moreenimursketta. Soranlisäyksellä on suuri merkitys tien käyttömukavuuteen ja ajoturvallisuuteen.

Suolaus

Soratiet pölyävät herkästi ja pölyäminen aiheuttaa haittoja tienkäyttäjille. Lisääntynyt pöly haittaa näkyvyyttä tiellä ajettaessa heikentäen ajoturvallisuutta. Pöly myös kulkeutuu herkästi lähirakennuksiin liaten ne sisältä ja ulkoa.

Soratien pölyäminen tarkoittaa myös hoitokustannusten nousua. Tiestä pölyävä aines on sideainetta, jonka väheneminen tekee sorakerroksesta irtonaisen ja näin ollen höyläyksen ja soralisäyksen tarve kasvaa.

Säännöllisesti ja varsinkin talvikauden jälkeen tieden suolaus sitoo sideaineen soraan pitäen tien hyväkuntoisena ja miellyttävänä käyttää. Suolaus sopii myös kentille, joissa pölyhaitta on ilmeinen.

Talvikunnossapito

Auraamme ja hiekoitamme tarvittaessa Kaarinan ja lähialuiden tieosuuksia.

Ota yhteyttä